Covid-19

Vilka åtgärder tar ni för att minska spridningen av Covid-19?

Följande åtgärder har införts:

ALLMÄNT

  • Vi följer självfallet Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har utöver det tillämpat ytterligare försiktighetsåtgärder.
  • Vi ser över och reviderar våra riktlinjer och rutiner regelbundet.

TRÄNGSEL OCH KÖER

  • ”Remmalagsplattan” kommer att ha ett begränsat max antal besökare.
  • Vi som arbetar här upprätthåller att avståndet mellan människor på ”Remmalagsplattan” är minst 1,5 meter. Kö-regler motsvarande de som tillämpas i matbutiker.
  • Vagnarna på remmalag och Visingsö-tåget lastas med hänsyn till aktuell rekommenderad distans mellan människor från olika sällskap.

HYGIEN

  • Ökade och förstärkta städrutiner på vagnarna och andra ytor. Det är inte längre tillåtet att klappa hästarna.
  • Gäster erbjuds handtvätt eller handsprit.
  • Fortbildning av alla medarbetare gällande hygien, social distansering och andra säkerhetsregler.

Vad har ni tagit för åtgärder när det gäller er personal?

All vår personal ska stanna hemma från jobbet om de har feber, hosta, snuva, halsont eller andra symptom på luftvägsinfektion (även lindriga) och de måste vara symptomfria i två dagar innan de återvänder till arbetet. I medarbetarens arbetsuppgifter ingår att hålla sig uppdaterad om Folkhälsomyndighetens rekommendationer.