HISTORIA

Under tidigt 1700- tal, när Karl den 12:e var vid makten, var över 2000 krigsfångar stationerade på ön. De flesta av dem var från Ryssland. Krigsfångarna hade Wisingsborg som sitt hem ( borgen i hamnområdet).
Julnatten 1718 brann Wisingsborg av en olyckshändelse. Karl den 12:e hade nyligen innan avlidit i strid och krigsfångarna på ön blev fria och fick återvända hem.
I Ryssland under jakt förr så användes häst och vagn. Jägarna satt rygg mot rygg när de var ute och sköt på slätterna.

Öborna fick troligtvis ideèn till Remmalagen från ryssarna.

Visingsö var tidigt en handelsplats. Under slutet av 1800- talet började bönderna på ön att köra folket som kom till ön med häst och vagn. Turen gick till gästgivargården som låg norr om Kumlabykyrkan, norra delen på ön.

Under början av 1900- talet strömmade den första turismen till ön och Remmalagen hade då sin plats i gamla hamnen nedanför Wisingsborg slott.

När nya hamnen stod klar och en större färja började köras så fick Remmalagen sin egen plats, strax över hamnen. År 1973.